Våra öppettider är idag 7.45-17.00.

Öppettiderna anpassas efter vårdnadshavarnas behov och vi kan som längst ha öppet vardagar 6.30-18.00 enligt Nacka Kommuns riktlinjer.