Förskolechef och Montessorilärare.
Examen som förskollärare i Visby 1984.
Montessoriutbildning, AMI i Perugia, Italien 1991.
Handledarutbildning Mdh 2012.
Magisterexamen i didaktik med inriktning på montessori pedagogik , Stockholms Universitet 2016.

 

yvonneJag utbildade mig till förskollärare på 80-talet. Efter att ha jobbat några år på traditionella förskolor ville jag få ny inspiration och förkovras, då var Montessoripedagogiken en ny utmaning. Jag flyttade till Stockholm och fick jobb på en montessoriförskola på Södermalm. På förskolan imponerades jag över hur reflekterande och kunniga pedagogerna var. De hade en tanke med sin verksamhet, att följa barnen och att hjälpa dem klara saker själva. De hade alltid nya idéer utifrån barnens synvinkel om hur de ville utveckla verksamheten. Arbetet var så intressant att jag beslöt att utbilda mig till Montessorilärare. Eftersom jag kunde italienska och alltid gillat Italien gick jag en Montessoriutbildning, AMI i Perugia. Efter utbildningen fortsatte jag på min gamla arbetsplats fram till 1999. När jag sökte nya utmaningar fastnade jag för Storängens Montessoriförskola och dess charmiga lokaler och natursköna omgivningar.

Genom Friluftfrämjandet har jag både Mulle och Skrinnarutbildning. På Storängen introducerade jag en verksamhet med mycket skapande och en uteverksamhet som grundar sig på Friluftfrämjandets teman och idéer. På min fritid tycker jag om att vara ute i naturen. På vår och höst samlar jag växter till teer och oljor som jag lärt mig göra själv då jag utbildade mig till örtpedagog. Jag har örtvandringar med barnen varje vår och sommar. Sedan några år tillbaka praktiserar jag yoga och har på förskolan en yogastund med barnen varje vecka

För att fördjupa mina kunskaper i Montessoripedagogikens didaktiska idé, lärandemiljö och artefakter och för att på så vis utveckla förskolan har jag läst ett Magisterprogram i didaktik med inriktning mot montessoripedagogik, 60 hp. Mitt syfte med studien var att tolka och förstå vad Montessori skriver om lek och vad nutida forskning säger om lek. Min tolkning av hur Montessori såg på barns lek var att den var så viktig att hon istället valde ordet arbete för att bättre symbolisera lekens betydelse. Montessori baserade sitt lekbegrepp på verkliga erfarenheter i form av upplevelser och fakta. Barn imiterar och bearbetar verkligheten i lek. Lek är att handskas praktiskt med verkligheten, i ett görande. Lek är att vara aktiv i kontakten med sin omgivning och i lek bearbeta sina erfarenheter och därmed utveckla sin fantasi och kreativitet. Montessoris lek befinner sig i ett dialektiskt förhållande mellan aktiv imitation i görande och bearbetning av verkligheten genom fantasi. Barnets existens är i en evig förståelseprocess genom och med lekens hjälp.

Länk till min magisteruppsats, "En tolkning av Maria Montessoris lekbegrepp"

 

 

Lärarexamen med inriktning mot de tidiga skolåren, förskolan och fritidshemmet. Inriktning: Matematik. Breddningskurser: Naturvetenskap och Läs- och skrivinlärning/utveckling. Lärarhögskolan i Stockholm 2007.

Montessoripedagogik, inriktning mot förskolan: Stockholms Universitet 2011.

Teckenstöd: Barn- och ungdomshabiliteringen, Landstinget i Östergötland 2009.

Monica

Jag har sedan min examen varit yrkesverksam som förskollärare. Direkt efter avslutad utbildning arbetade jag i en kommunal förskola i Vadstena. Avdelningen var en syskonavdelning, där barnens åldrar varierade mellan 1,5-5 år. Mitt intresse för montessoripedagogiken fanns dock redan då. Detta fick mig att söka en montessoriförskollärartjänst i Linköping. Där arbetade jag med barn i åldrarna 3-5 år under tre års tid. Under den tiden fick jag möjlighet att gå en utbildning i montessoripedagogik med inriktning mot förskolan. I samband med att jag flyttade tillbaka till Stockholm fick jag en tjänst på en montessoriinspirerad förskola i innerstaden. Där arbetade jag med de yngsta barnen, 1-3 år. Det var en otroligt lärorik tid, jag fick följa barnens språkutveckling, från enstaka ord till övergången till allt fler ord. Efter en tid kände jag dock att jag saknade att få arbeta med de något äldre barnen och att i större utsträckning få arbeta med det fantastiska montessorimaterialet. Jag kom i samband med en utbildning vid Stockholms Universitet, i kontakt med förskolechefen för Storängens Montessoriförskola, som berättade att förskolan sökte ytterligare en montessoriutbildad förskollärare. Jag sökte tjänsten och här är jag nu. Vad som tilltalar mig vad gäller montessoripedagogiken är Maria Montessoris tankar om det kompetenta barnet, men också tanken om att det vi gör återverkar på oss själva, att vi därför bör respektera och vara rädda om varandra och vår planet. Grunden för en fin framtid ligger hos barnen. Hur vi bemöter dem återverkar på hela samhället på sikt. Om barn får erfara att vi behandlar dem som kompetenta människor av betydelse, som någon som har något viktigt att tillföra, tenderar vår tro att bli en självuppfyllande profetia, det är min övertygelse.

 

Barnskötare

Montessorilärarkurs, 2016 - 

Dokumentärfilm kurs, Filmlinje, Sundbybergs Folkhögskola, 2012 - 2015.

Fotografisk teknik, Vilnius College of Technology and Design, 2007 - 2009.

 Jag började att jobba med barn när jag var 20 år gammal. Jag jobbade då som hemspråkslärare, musiklärare och även som barnvakt. Sedan 2015 så jobbar jag på Storängens Montessori förskola. Så fort jag började att jobba på Storängen fick jag ett stort intresse för Montessori pedagogik, och blev väldigt imponerad av mina kollegor som är väldigt duktiga Montessori pedagoger. I februari 2016 började jag en Montessorilärarkurs, för att jag ville lära mig mera. Jag hoppas att mina foto och filmkunskaper som jag har ska fungera som hjälpmedel i vidare arbete med barn, och ser fram emot vårt kommande projekt på fotoskolan!

 

juste

Modersmål, engelska

Montessori lärare assistent kurs, 2014.rsz marcus3

Jag heter Marcus Fishpool och undervisar i engelska på Storängens Montessori Förskola.
2012 började jag att undervisa engelska som modersmål i Nacka. Under tiden började jag att jobba på Storängens Montessori Förskola.
Jag hoppas att uppmuntra barnen att prata engelska.

 

Barnskötare

Jag heter Fanny och studerade samhälle och beteendevetenskap på gymnasiet. Efter jag slutat skolan började jag jobba på förskola eftersom att jobba med människor har alltid varit ett intresse.
Jag har även en bakgrund i handboll och fotboll, samt gått en ledarskapsutbildning i handbollsskola. Här på förskolan har jag hand om idrottsskolan där barnen får testa på lite olika idrotter och material. Varannan vecka jobbar jag i ateljén och skapar med barnen.

fanny

dagis 19