Modern Digital Teknik på Förskolan – Fotoskolan bakom kulisserna

I fotoskolan är det kreativiteten som är utgångspunkten för den digitala tekniken och vi tycker det är viktigt att barnen är produktiva deltagare istället för konsumenter. Den digitala tekniken ska ge kreativa möjligheter att utvecklas och lära tillsammans, därför diskuterar barnen tillsammans i fotoskolan vad, hur och varför i de olika momenten. I fotoarbetet är det viktigt att låta språket vara en röd tråd, att tillsammans kommunicera, argumentera och reflektera över bildskapandet.

Klicka här för att se filmen.


Lucia 2016

Klicka här för att se filmen.